Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
Библиотека

Материалът "Арт ателиета за споделяне, изразяване, приобщаване" е публикуван в сборникът "Поглед отвътре" на сдружение "Дете и пространство" изготвен по проект "Подготовка и подкрепа за самостоятелен и пълноценен живот на свобода". Малка грантова схема на Програма BG15 "Корекционни услуги, включително без прилагане на мерки за задържане" с финансиране по Норвежкия финансов механизъм 2009-2014. 

 

 "Арт ателиета за споделяне, изразяване, приобщаване"

Блага Банова

 

Езикът на изкуството

Изкуството и всички негови форми са универсални и представляват всеобщ език на изразяване. Това е езикът, който всички разпознаваме и разбираме, който преживяваме по свой собствен начин. Нашето преживяване се осъществява чрез преминаването на външното през вътрешната ни, субективната ни реалност. От своя страна е възможно тази реалност да се изрази чрез езика на изкуството. Това превръща изкуството в уникален начин на преживяване и създаване на връзка между субекта и външния свят, обществото. Също така това преживяване може да бъде индивидуално и интимно, но може да бъде и споделено, интегративно. Субектът е този, който избира възможния за него начин на изразяване, а специалистите са тези, които подкрепят този избор и осигуряват пространство, в което преживяването е възможно.

 

Приемащо и подкрепящо пространство

За да се изгради връзка между специалистите и хората от маргинализираните общности, с които те работят, е необходимо да се създаде пространство на приемане и подкрепа. В моята работа сме го нарекли "Свободно пространство". Идеята е субектът да се чувства приет, свободен и неограничен в действията си, да намира своите начини на изразяване, да изобретява и сътворява нещата, които го вълнуват и имат определен смисъл за него. Това е пространство, което подкрепя желанието и индивидуалността, което дава възможност за появата и развитието им, за свободното им изразяване. То е незадължаващо, неограничаващо и неоценяващо. Това означава, че в едно такова пространство няма изисквания, няма граници в начините на изпълнение на поставените задачи, в техниките и методите на изразяване, не се дават оценки, мнения и не се правят критики. Най-важното е да се приеме уникалността на индивида, неговото различие, специфичното му възприятие за света и съответно той да се насърчи в начина на изразяване, който му е възможен. Много често този начин на изразяване е невербален и е свързан със сетивните преживявания. Приемащото и подкрепящо пространство дава възможност за различни сетивни преживявания, които помагат на субекта да разкрие и изрази своите мисли и чувства по достъпен за него начин, което го прави по-цялостен и структуриран.

 

Арт ателиета

Изкуството е най-благодатната форма на изразяване поради това, че то има много лица и позволява използването на най-различни методи и техники - писане, рисуване, конструиране, композиране, движение, игра и т.н. Арт ателиетата могат да включват всички тези форми на изкуство. Чрез рисуването, играта, писането, движението и т.н. субектът изразява себе си, своите преживявания, разкрива емоциите, спомените, мечтите и желанията си. Поради това, че хората са различни, и техните начини на изразяване са различни, съответно за всеки съществува индивидуална форма на изявяване и себеразкриване. Арт ателиетата трябва да осигуряват пространство, в което това е възможно да се случи. Чрез използването на разнообразни и различни техники специалистите могат да подкрепят индивида и неговото желание.

Всяко арт ателие може да има различна насоченост, например ателие "писане", "рисуване", "танци", "музика" и т.н. Названието на ателието трябва да описва основните техники и методи, които се използват в него. Но те могат и да се комбинират. Например след сътворяването на някакво изображение при задача за рисуване то може да стане отправна точка, от която да се напише текст, съответно да се премине към задача, свързана с писане. Друг пример е при слушането на музика, с цел споделяне на усещания и преживявания, да се премине към удоволствие от движението и изразяване чрез движение.

 

Техники, свързани с рисуване

В литературата има описани много и най-разнообразни техники, свързани с рисуване. За нашите цели можем да ги разделим най-общо на два типа - достигане до конкретно изображение и удоволствие от работата с материалите (абстрактно изображение).

При техниките, в които се работи с конкретни изображения, могат да се поставят различни задачи, свързани с изобразяването на нещо познато от миналия опит или на нещо желано в бъдещето. Например могат да се поставят задачи, свързани с изобразяването на конкретни моменти или ситуации, когато сте се чувствали най-щастливи, тъжни, радостни, свободни, изолирани и т.н.; или да се нарисува начинът, по който се виждаме след 5 или 10 години; пътят, който сме извървели досега и който предстои; нашите мечти и т.н. Също така може да се работи със символи - например да се нарисува символ, който според всеки индивидуално описва някаква емоция или усещане (тъга, щастие, любов, мъка, радост, топлина, гняв, ярост, спокойствие и т.н.). При конкретните изображения могат да се поставят задачи, свързани с изобразяването на определен, важен човек или група от хора, рисуване на автопортрет от собствена гледна точка или как мислим, че ни виждат другите. Могат да се изобразяват и конкретни действия, ситуации, места, предмети и т.н.

При техниките, които включват достигането до абстрактно изображение, най-важното е да се работи директно с материалите, без да се използват помощни средства - например, да се работи с пръсти и ръце, без четки; темперните, акрилните бои и сухите пастели са най-подходящи. Задачите, които могат да се поставят, варират от свободна работа, без конкретна цел, до изобразяване на някакво чувство; много добре работи и свободното рисуване с пръсти под звуците на музика. При тези техники най-важното е да се изпита удоволствие от работата с материалите, като основната цел е освобождаването на чувства, преживявания, емоции. Добре е да се работи с големи формати хартия или картон. Освен това накрая хората могат да бъдат поканени да дадат някакво име не творбата си и това да бъде начало на дискусията.

Основен момент в работата с техниките, свързани с рисуване, е обсъждането на постигнатите изображения, споделянето на преживяванията и усещанията при осъществяването им, чувствата, емоциите[P1] , мислите, които са възникнали по време на изпълнението на задачите. Това споделяне цели да отвори пространство за изразяване на субекта, неговото приемане, подкрепа и приобщаване.

 

Техники, свързани с писане

Основен метод на работа при техниките, свързани с писане, е създаването на текст по поставена тема. Тук отново могат да се формулират много задачи, свързани със спомени, преживявания, емоции, желания и т.н. Те могат да бъдат свързани с измисляне на история, разказ, приказка; могат да бъдат поставени по-абстрактни теми - като "въображение", "любов", "мечти", "свобода" и т.н. При писането важното е изразяването чрез думите и езика. Поради това тези вербални техники са подходящи за хората, които умеят и обичат да изразяват себе си посредством езика.

 

Техники, свързани с движения

Тези техники целят постигане и преживяване на удоволствие от движението. Могат да се използват най-различни игри, свързани с повтарянето на конкретно движение. Например всеки от участниците може да бъде помолен да представи себе си чрез конкретен жест или движение, след това цялата група да го повтори. Също така може да се разиграват игри, свързани със запознаване и представяне на участниците, например всички се подреждат в кръг, един започва, като се представя и казва нещо за себе си, след това хвърля кълбо прежда на следващия, като задържа края му и така, докато се включат всички и се получи голяма паяжина, която трябва да се разплете, като се започне от последния човек, който преминава през нея и отива до предходния, който я държи. Освен игри, участниците могат да бъдат помолени да извършват свободни движения на фона на музика, като използват цялото пространство около себе си; да се разхождат свободно из помещението; да разместват местата си; да се разделят по двойки, като застанат един срещу друг и всеки повтаря огледално движението на другия, и т.н.

Техниките, свързани с движения, могат да се използват и като загряващи упражнения в началото и в края на заниманията. При тях се цели отпускане, освобождаване и приобщаване към групата, освен това са много забавни и допринасят за доброто настроение на участниците.

Всички представени техники могат да се комбинират една с друга, могат да бъдат  прилагани и поотделно. Най-важното в работата в арт ателиетата е посредством различните видове изкуство да се осигури пространство, в което субектът да изразява себе си, да бъде подкрепен. Водещият трябва да бъде партньор и участник във всички занимания и дейности на групата. Обсъждането, разговорите и споделянето трябва да бъдат внимателни, да не се дават квалификации, оценки, напътствия. Участниците са тези, които решават по какъв начин искат да извършат, изобразят или изиграят нещо, те не трябва да бъдат притискани или задължавани. Те трябва да могат да се разположат в това пространство по възможния за всеки един начин и да се чувстват спокойно и комфортно в него. Това е "свободата" на пространството в арт ателиетата, която прави възможно изразяването и споделянето и дава възможност на субекта да се включи в заобикалящия го свят и да стане част от него.

 

Ето ни и нас

  • ул. "Бачо Киро" 20, ет.1
    София, България
  • ПК: 1000
  • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.