Инидивидуалната терапия е продължителен процес. В ПИ ТОЛК за индивидуална терапия с възрастни работят Весела Банова, с деца – Блага Банова и д-р Любомир Жупунов. Заявката за индивидуална терапия става посредством лична среща с избрания терапевт. По време на тази първа среща се изяснява начина на работата, целите и продължителността.