Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
Екип

Александра Саркизова – възпитаник на Нов Български Университет , специалност „ Психология”  и  допълнителна професионална квалификация  „Логопедия”. Специалист в областта на психодиагностика на деца в предучилищна възраст и деца със комуникативни  нарушения и деца със специални образователни потребности. Участник в редица научни проекти в областта на когнитивното развитие. Преминала сертифицирано обучения по детска психопатология. Участник в  обучения ,проекти, семинари, конференции свързани с психология на ранно детско развитие. Към момента се обучава по психодрама към институт за психодраматични практики „Хирон”.

 Работила към австралийска програма за ранно детско развитие за  деца и родители”КиндиРу”-България.; към център за рехабилитация и интеграция за  деца със специални образователни потребности ; детска градина за деца със специални образователни потребности. 

Блага Банова

Блага Банова е психолог, завършила е следдипломна квалификационна програма по арт терапия към Нов Български Университет и е член на Българско общество за лаканианска психоанализа.

Провела е редица стажове и практики, участва в различни семинари и обучения, както в България, така и в чужбина.

От пет години провежда арт ателиета за деца и юноши, някои от които с предизвикателно поведение и множество рискове, произтичащи от особено трудно начало на живота и липса на опори в семейството.

Тя е съосновател на „Ателиета „Свободно пространство“, където предлага арт терапевтични занимания и психологически консултации на деца и техните семейства.

От 2014г. е член на екипа на Психоаналитичен институт ТОЛК, който предоставя разнообразни услуги за деца, родители и професионалисти.

Работи и към сдружение „Дете и пространство“ като част от екипа от обучители и супервизори, подкрепящи различни специалисти, работещи в сферата на социалните услуги за деца в риск в цялата страна.

През 2016г. се включва в екипа на новооткрития Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и юноши в София, управляван от Столична Община. Центърът е социална услуга, осигуряваща дългосрочна терапевтична работа с деца и техните семейства. 

Днес Блага Банова споделя:

„В професионалните ми търсения и опитите ми да намирам отговори, разбрах, че нещата стават възможни в момента, в който се случи истинска среща между двама души. Тази среща прави възможно отварянето на пространство, в което субектът е поканен да се изрази, да бъде приет и подкрепен.

Така моята среща с приложната психоанализа, ориентирана от учението на Жак Лакан и срещата ми с арт терапевтичния модел на работа, отвориха за мен пространство, в което съчетавайки двете, стана възможна появата на изследователя и откривателя в мен, провокирали любопитство и желание. 

 

Продължавам да откривам нови пътища, по които съм готова да поема!“ 

Весела Банова завършва специалност психология в СУ „Св.св. Климент Охридски“ с втора специалност френски език.

Започва работа в Научен институт по педиатрия, където работи в секция „Профилактична педиатрия“, създадена от Василка Манова-Томова. По-късно става първият психолог в детска онко-хематологична клиника. Придобива специалност по клинична психология в Мединицнския университет в София. Професионалният й път до 2001 година е свързан с методичното ръководство на бившите домове „Майка и дете“, с развиването на практиката по релационна психомоторика, която специализира една година в Католическия университет в Лувен-ла-Ньов в Белгия, с тяхната структурна реформа, започнала през 1998 г.

Срещата със страданието на бебетата, които отказват да се хранят и спадат на тегло я среща с лаканианската психоанализа, Фройдистко поле и Интердисциплинарен Център за детето във Франция. Така започва българо-френската обучителна и клинично ориентирана програма „Да растеш без родители“ /1998-2004/. Когато тя приключва, една част от професионалистите, участвали в нея, проявяват желание да продължат да търсят отговори на въпросите, възникващи в тяхната практика заедно. Така Весела Банова е един от вдъхновителите и учредителите на сдружение „Дете и пространство“.

През 1999 г. Весела Банова оглавява екипа, който реализира „Социална оценка на грижите за децата в България“, която задава посоката и необходимостта от деинституционализацията на съществуващата система от грижи в България. Така през 2001 г. Весела Банова приема поканата на Ева Жечева да оглави дирекция „Държавна политика за закрила на детето“ в Държавна агенция за закрила на детето, която бива създадена като орган за закрила на национално ниво с приемането на Закона за закрила на детето /2000 г./. От 2002 до 2008 е нейн зам.-председател. Въпросите, които възникват в многобройните срещи с нарушаването на правата на детето, различните измерения на страданието на детето и на безпомощност на родители и възрастни, мотивират Весела Банова от една страна да работи упорито за развитието на съвременни социални политики за закрила на детето в България, а от друга да търси адекватни отговори с помощта на психоанализата.

Така Весела Банова става учредител на Групата на фройдистко поле в България /2006/, която по-късно става асоцииран групов член на Новата Лаканианска Школа /НЛС/ и еволюира в Българско общество за лаканианска психоанализа /БОЛП/. Тя бива приета за индивидуален член на НЛС и понастоящем е председател на БОЛП.

Весела Банова е директор от българска страна на клиничните програми „Да растеш без родители“ и на „Детето и неговите симптоми“ /2005-2016/, за което полага стотици часове доброволен труд. Разпознаването и адекватното откликване на психичното страдание на децата и юношите, с които се среща в системата на закрила и в социалното и образователно поле се превръща в нейна лична и професионална кауза. Тя е съставител и редактор на поредица от сборници, между които „Да растеш без родители“, „Да растеш със или въпреки своите родители“, „Посрещането на детето, законите на гостоприемството“, „Как пораства момчето, как пораства момичето“, „Белезите на различието“, „Детето и неговите симптоми“, „Да научим езика на детето“, „Изненадите на несъзнаваното“, „Симптомът“, „Тревогата и бащата“, „Бащите днес“, „Как да окажем гостоприемство на детето с аутизъм“, „Връзки, срещи и раздели“, „Посрещането на детето“ и др.

Опитът от въвеждането на релационната психомоторика и психомоторни практики в България са отразени в монографиите й „Ръководство по релационна психомоторика“ и „Психомоторно развитие и психомоторни практики“. Автор е още на „Методи за повишаване на ефективността на екипите“. През 2012 защитава докторска теза „Социални политики за закрила на децата в риск“ и става доктор по социология.

Весела Банова обича да „работи заедно“. Тя е мрежовик по призвание. Така става и понастоящем е председател на Национална мрежа за децата /НМД/, която обединява над 130 правозащитни организации, чиито интерес и работа са насочени към децата в България и е убедена, че гражданското ни общество следва да се гордее с НМД.

По същата причина от 2008 до 2016 г. Весела Банова е зам.-председател на Българска асоциация по психотерапия.

От 2008 г. до сега е член на ГРЕТА /експертна група за борба с трафика на хора към Съвета на Европа/. Убедена е, че това е начин да работи за изграждането на здрави връзки между политиките за закрила и защита на децата и последователният клиничен интерес, ориентиран от психоанализата, която оказва гостоприемство и разбиране и най-непоносимото различие у всяко едно дете, юноша или у всяко говорещо същество.

Получава наградата от Президента на РБ за принос в прилагането на Конвенцията за правата на детето в България през 2014 г. и награда от Председателя на ДАЗД за принос в развитието на системата за закрила на детето през 2016 г.

Срещата със страданието на децата и юношите в дома в Могилино я тласка да направи своя избор по пътя на приложната психоанализа. Така тя напуска ДАЗД в началото на 2008 г. и започва интензивно да пътува в страната, да се среща и да придружава екипи и професионалисти, които работят и се грижат за деца и юноши. Живите срещи са това, което я вълнува и мотивира.

Продължава да преподава на магистри от програмата „Психология на развитието“ в НБУ, в който започва да преподава в далечната 1994 г. Срещата с будни млади хора, които задават въпроси и си задават въпроси, винаги я вълнува и мотивира.

Създава и управлява „Психоаналитичен институт ТОЛК“ заедно със свои колеги, чиито клиничен интерес се ориентира от психоаналитичното учение на големия френски психоаналитик Жак Лакан.

В интервю за Фактор-нюз, през 2008 г., Весела Банова казва: “Работя в ДАЗД от първия ден на агенцията – 1 февруари 2001 г. и през целия този период се обучавам в психоанализа, бях на една дълга специализация в Институт за изследване на децата в Холандия и продължавам професионалния си път на същия терен – с деца в риск, деца, които страдат, но като психоаналитик и като човек, който иска да се занимава с психологични изследвания – нещо, което не правех последните 7 години, защото нямах време”. (източник: www.factor-news.net)

 

 

Д-р Любомир Жупунов

Педиатър, Детски психиатър, Председател на сдружение "Дете и пространство"и съучредител на Психоаналитичен институт ТОЛК.

 Д-р Любомир Жупунов е председател на Управителния съвет на Сдружение „Дете и  пространство” от 2008 г. Специалист по педиатрия, той е сред основателите на  Сдружението, учредено през октомври 2004 г. Д-р Жупунов има дългогодишна лекарска  практика, в която професионалната и житейската му съдба го среща с „отхвърлените  деца”.

 Завършва Априловската гимназия в Габрово, след това се дипломира в Медицинския  институт в Плевен. Оттогава до днес той лекува деца, като минава през различни стъпала  в професионалното си изграждане. Бил е участъков педиатър, ординатор в детско  отделение в Общинската болница в Трявна и в Клиника по неонатология в Плевен,  завеждащ кабинет по пулмология и кардиология за деца в Габрово, педиатър към практика  на общопрактикуващ лекар, завеждащ детско отделение в МБАЛ- Трявна.

Впоследствие става завеждащ отделение „Ентероколитен сектор и сектор Хипотрофии” в Дом „Майка и дете” в Плевен, а по-късно ръководи отделение „Аномалии” в същото ДМД. Тази среща с децата с тежки физически увреждания и психични страдания бележи по-нататъшния му професионален път. В дома той се сблъсква с реалност, за която дотогава не си е давал сметка като медицински специалист. Децата, скрити от очите на обществото, отхвърлени като „безнадеждни” случаи, белязани от различието, което търпи развитие, ако бъде уважавано, стават неговите пациенти за следващите десетилетия.

Д-р Жупунов, мотивиран от желанието за промяна към цялостната нагласа- и на медицинската гилдия, и на обществото, към „различните” деца, започва да посещава френско- българската програма „Да растеш без родители” през 1998 г. а след това и програмата „Детето и неговите симптоми”. Срещата с френски психоаналитици, представители на Лаканианската школа по психоанализа в тези обучителни цикли, окончателно го насочва към „различните” пациенти. Затова и естествено идва решението му да стане учредител на Сдружение „Дете и пространство” през 2004 г.

Днес, 12 години по-късно, д-р Любомир Жупунов има зад гърба си солиден опит както в работата с деца с психични страдания и техните семейства, така и в подготовката на екипи от специалисти в новите социални услуги в цялата страна, които постепенно заменят старите „домове”.

Търсен експерт и обучител, д-р Жупунов смята, че най-важното постижение на Сдружението е придържането към метода „да работим заедно”.

"Само с екипен подход, със съвместни усилия на специалисти от различни сектори проблемите могат да бъдат посрещнати адекватно и да намерят път за решаване в интерес на самото дете", убеден е д-р Любомир Жупунов.

Представяме Ви нашият екип, ние сме групата от хора реализиращи дейността ни.

Специалисти и професионалисти във всичко, което правим!

Ръководство

Управител на ПИ ТОЛК

 

Весела Банова
Психоаналитик


 Другите членове на екипа ниПодкатегории

Ето ни и нас

  • ул. "Бачо Киро" 20, ет.1
    София, България
  • ПК: 1000
  • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.